[1]
K. Chojnowska i M. Sokolski, „Ewolucja makiawelizmu jako konstruktu teoretycznego”, 10.14746/r, nr 22, s. 141-156, grudz. 2020.