[1]
Z. Jankiewicz i J. Radzioch, „Badanie poziomu makiawelizmu u osób w wieku 18–24 lata z zastosowaniem kwestionariusza Mach IV1”, 10.14746/r, nr 22, s. 157-170, grudz. 2020.