Gierasińska, Dagmara. „Wiarygodność Wypowiedzi Władimira Putina Na Temat Relacji Rosyjsko-ukraińskich: Studium Corocznych Konferencji Prasowych”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 21, czerwiec 2020, s. 51-70, doi:10.14746/r.2020.1.5.