Radzioch, J. „Charakterystyka zagrożeń Jako Element Planu zarządzania Kryzysowego Gminy Dąbie”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 21, czerwiec 2020, s. 101-16, doi:10.14746/r.2020.1.8.