Wódczyński, P. „Autowizerunek Funkcjonariusza służby Ochrony więziennictwa: Studium Przypadku Zakładu Karnego W Rawiczu”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 21, czerwiec 2020, s. 129-48, doi:10.14746/r.2020.1.10.