Chojnowska , K., i M. Sokolski. „Ewolucja Makiawelizmu Jako Konstruktu Teoretycznego”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 22, grudzień 2020, s. 141-56, doi:10.14746/r.2020.2.10.