Biały, F. „Cięcie (epistemologiczne)”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 10, styczeń 2014, s. 7-10, doi:10.14746/r.2014.2.1.