Jancz, J. „Miasto Atraktycjne – Miastem Konkurencyjnym”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 11, 1, s. 39-51, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8132.