Czywilis, D., i M. Niebylski. „Role of Think Tanks in Context of Public Policies in Poland: Casus of Energy Policy”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 11, 1, s. 121-33, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8138.