Różowicz, K. „Zielone zamówienia Publiczne: Instrument Wspierania zrównoważonego Rozwoju Miast”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 11, 1, s. 147-60, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8140.