Goworek, K. „Elementy Demokracji Deliberacyjnej Jako sposób Na zwiększenie Partycypacji Obywateli W Polskim życiu Publicznym”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 11, 1, s. 161-78, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8141.