Mielcarek, J. „Wybrane Konflikty Na Scenie Politycznej Polski W Latach 1989-2014”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 12, październik 2018, s. 47-64, doi:10.14746/r.2015.3.