Jasiński, A. M. „Tolerancja Jako Fundament Europejskiej tożsamości”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 12, październik 2018, s. 149-64, doi:10.14746/r.2015.10.