Domańska, M. „Personalizacja Polityki Na Poziomie Lokalnym - Badania W Gminie Słubice”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 12, październik 2018, s. 201-18, doi:10.14746/r.2015.13.