Korycki, K. „Spór między Partiami Politycznymi dotyczący Metody podziału mandatów Podczas Prac Nad Projektem Kodeksu Wyborczego”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 13, październik 2018, s. 61-80, doi:10.14746/r.2016.1.5.