Skuczyński, M. „Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dekolonizacji I Pokoju W Saharze Zachodniej”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 13, październik 2018, s. 139-50, doi:10.14746/r.2016.1.10.