Scheffs, Łukasz. „Lider Polityczny W Totalitarnym I Demokratycznym Systemie Politycznym. Pozorna Opozycja?”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 2, październik 2018, s. 131-40, doi:10.14746/r.2010.2.11.