Skobrtal, M. „"Modlitwa Dla Marty" - pieśń dwóch Rewolucji”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 2, październik 2018, s. 183-8, doi:10.14746/r.2010.2.15.