Zobeniak, M. „Polityczny Islam, świecka Opozycja?”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 2, październik 2018, s. 169-82, doi:10.14746/r.2010.2.14.