Jaskulski, A. „Fikcyjny Traktat Lizboński”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 1, październik 2018, s. 41-52, doi:10.14746/r.2010.1.3.