Banaszak, M. „Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości Europejskie”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 1, październik 2018, s. 249-64, doi:10.14746/r.2010.1.16.