Duda, K. „E-Voting Jako Forma Demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia I Ich Konsekwencje”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 4, październik 2018, s. 159-67, doi:10.14746/r.2011.4.14.