Kamprowski, R. „Miejsce I Rola Kobiety W Rodzinie Na Przestrzeni wieków. Od Antyku Po I Wojnę światową. Zarys Problematyki”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 4, październik 2018, s. 33-41, doi:10.14746/r.2011.4.03.