Skobrtal, M. „RzeczPiSpolita POlska. Geografia Wyborcza Platformy Obywatelskiej Oraz Prawa I Sprawiedliwości W Latach 2005-2010”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 3, październik 2018, s. 61-79, doi:10.14746/r.2011.3.01.