Szkudlarek, K. „Polek (R)ewolucje. Dyskurs Feministyczny W Polsce Po 1989 Roku”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 8, 1, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8807.