Jędrzejczak, P. „Opozycyjnie O Polskich Mediach Publicznych. Analiza Publicystyki Jacka Żakowskiego (2005-2010)”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 3, październik 2018, s. 99-112, doi:10.14746/r.2011.3.06.