Ptak, A. „Korea Północna. U źródeł Rodzinnej Sukcesji władzy”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 5, październik 2018, s. 189-94, doi:10.14746/r.2012.5.14.