Jancz, J. „Zygmunt Bauman O podróżach W zmieniającym świecie”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 5, październik 2018, s. 173-6, doi:10.14746/r.2012.5.11.