Ziemborska, L. „Spory W Relacjach Transatlantyckich”. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, nr 5, październik 2018, s. 75-90, doi:10.14746/r.2012.5.5.