Jancz, Joanna. „Miasto Atraktycjne – Miastem Konkurencyjnym”. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, no. 11 (1): 39-51. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8132.