Czywilis, Dariusz, i Michał Niebylski. „Role of Think Tanks in Context of Public Policies in Poland: Casus of Energy Policy”. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, no. 11 (1): 121-133. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8138.