Goworek, Katarzyna. „Elementy Demokracji Deliberacyjnej Jako sposób Na zwiększenie Partycypacji Obywateli W Polskim życiu Publicznym”. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, no. 11 (1): 161-178. Udostępniono lipiec 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8141.