[1]
Mika, B. 2020. Beethoven jako aktor historyczny. Perspektywa mikrohistoryczna w muzykologii. Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej. 21 (30) (grudz. 2020), 121-132. DOI:https://doi.org/10.14746/rfn.2020.21.9.