[1]
Kaleńska-Rodzaj, J. 2018. Emocje estetyczne w świetle badań psychologii muzyki: opis i mechanizmy wyjaśniające. Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej. 19 (28) (grudz. 2018), 9–19. DOI:https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.1.