(1)
Bolesławska-Lewandowska, B. Zygmunt Mycielski I „Res Facta” Michała Bristigera: Międzyredaktorskie Dialogi I Solilokwia. rfn 2020, 11-17.