(1)
Skupin, R. Izotopie W Praktyce Analizy dzieła Muzycznego – Na przykładzie "Arabesque" Zygmunta Krauzego. rfn 2020, 108-117.