(1)
Mika, B. Beethoven Jako Aktor Historyczny. Perspektywa Mikrohistoryczna W Muzykologii. rfn 2020, 121-132.