(1)
Podlipniak, P. Naturalistyczna Muzykologia Systematyczna Wobec poglądów Meyera Na Emocje I Znaczenie W Muzyce. rfn 2020, 91-107.