(1)
Kaleńska-Rodzaj, J. Emocje Estetyczne W świetle Badań Psychologii Muzyki: Opis I Mechanizmy wyjaśniające. rfn 2018, 9-19.