(1)
Mądro, A. Między- I metazmysły – Percepcja W Dobie Sztuki Multimedialnej. rfn 2018, 28-34.