(1)
Podlipniak, P. Percepcja Muzyki – słuchanie Muzyki Czy słuchanie dźwięków. rfn 2018, 35-48.