Atys, S. (2020). Głos wołającego na pustyni. O Józefie Patkowskim w kontekście biografii "Ambasador muzyki z Marsa" Agnieszki Pindery. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (21 (30), 142–150. https://doi.org/10.14746/rfn.2020.21.11