Bolesławska-Lewandowska, B. (2020). Zygmunt Mycielski i „Res Facta” Michała Bristigera: międzyredaktorskie dialogi i solilokwia. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (21 (30), 11-17. https://doi.org/10.14746/rfn.2020.21.1