Skupin, R. (2020). Izotopie w praktyce analizy dzieła muzycznego – na przykładzie "Arabesque" Zygmunta Krauzego. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (21 (30), 108-117. https://doi.org/10.14746/rfn.2020.21.8