Mika, B. (2020). Beethoven jako aktor historyczny. Perspektywa mikrohistoryczna w muzykologii. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (21 (30), 121–132. https://doi.org/10.14746/rfn.2020.21.9