Makomaska, S. (2018). Muzyka w służbie „naukowego zarządzania” – od tayloryzmu do audiomarketingu. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 20–27. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.2