Mądro, A. (2018). Między- i metazmysły – percepcja w dobie sztuki multimedialnej. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 28–34. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.3