Podlipniak, P. (2018). Percepcja muzyki – słuchanie muzyki czy słuchanie dźwięków. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 35–48. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.4