Zawadzka-Gołosz, A. (2018). Gra kompozytora z percepcją słuchacza na przykładzie twórczości Witolda Lutosławskiego. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 61-71. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.6