Chęćka, A. (2018). Dotyk fortepianu. Wybrane zagadnienia fenomenologii wykonania i percepcji utworu muzycznego. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 75–83. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.7